beton_towarowy leborkJeżeli czytałeś wcześniejsze wpisy, to wiesz, że podstawywami składnikami betonu towarowego jest cement (który jest spoiwą), wypełanicze (piasek), woda i inne domieszki. Te materiały to składniki tradycyjnego betonu, który jest tworzony od wielu lat na całym świecie. Jednak dzisiaj niemalże każda dziedzina rozwiją się i w miarę możliwości jest ulepszana. W tej dziedzinie przemysłu zastosowanie znalazły mieszaniny włókien.

Beton towarowy może mieć domieszki różnych włókien, jednak najbardziej powszechne są polipropylenowe. Tego rodzaju materiał posiada tysiące pojedynczych włókien, które w czasie mieszania rozpraszają się równomiernie po całej objętości betonu. Dzięki temu uzyskuje się trójwymiarowy system zbrojący. Pozwala on na zapobieganie niewielkim rysom i pęknięciom, które do tej pory były wielkim problemem wielu osób. Wydaje się, że jest to o wiele droższe rozwiązanie, jednak moim zdaniem warto zapłacić trochę więcej. Oczywiście nie do każdego zastosowania niezbędny będzie beton towarowy z włóknami polipropylenowymi. Jednak doskonale sprawdza się w postaci płyt betonowych wykorzystywanych na parkingach, czy podjazdach.

Wiele firm stosuje włókna stalowe w trakcie pordukcji betonu, dzięki czemu uzyskuje fibron. Jest to tak zawane zbrojenie rozproszone. Tak samo jak przy włóknać polipropylowych tworzona jest trójwymiarowa sieć. Jednakże ten rodzaj betomu ma o wiele ciekawsze właściwoście. Po pierwsze jest poprawiona odporność na skurcz plastycznych i ten występujący podczas wysychania. Na szczególną uwagę zasługuje podwyższona wytrzymałość nie tylko na zginanie, ale również onciążenia dynamiczne. Wydaje mi się, że było by to doskonałe rozwiązanie na nasze polskie drogi, które nie są w najlepszym stanie. Jednak pewnie za drogie na nasz budżet. Wracając do właściwości to ciekawą pozycja jest również szeroki wybór klas wytrzymałości na ściskanie. Jest to zależne od ilości dodanego włókna stalowego.

Beton towarowy może być produkowany w tradycyjny sposób, ale również w nowoczesny. Mi się wydaje, że nowoczesny daje większe możliwości. Jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, że nie każdemu będzie potrzebny beton z włóknami polipropylowymi czy też stalowymi. Dla domowych potrzeb na pewno wystarczy tradycyjna mieszanka.