W pierwszej części artykułu poświęconego koparkom nie tylko zauważyliśmy, że to podstawowe maszyny budowlane oddzielające urobek od calizny gruntu, ale także przedstawiliśmy trzy rodzaje tych maszyn, a więc koparki jednonaczyniowe, mechaniczne i hydrauliczne. Czas na kolejne z nich, a więc koparki przedsiębierne, podsiębierne, chwytakowe, zbierakowe oraz wieloczerpakowe.

Koparki przedsiębierne

Te koparki służą do wykonywania prac w wykopie, a więc wykopów o dużych objętościach, gdyż wyposażone są one w łyżki o pojemności 0,25 m3, 0,5 m3, 0,6 m3, 1,2 m3, a nawet 2,5 m3, 5,0 m3 i większe.

Koparki podsiębierne

Ten sprzęt pracuje natomiast na górnej krawędzi wykopu, a wykorzystuje się go do wykonywania wykopów kubaturowych oraz liniowych, a więc pod budynki i inne budowle, jak i rowy.

koparki

Koparki chwytakowe

Takie koparki wykorzystuje się na gruntach podmokłych przede wszystkim do wydobywania gruntów z wody. Poza tym mają one zastosowanie na gruntach sypkich, gdyż ich łyżka zagłębia się pod własnym ciężarem i samoczynnie otwiera oraz zamyka.

Koparki zbierakowe

Ten rodzaj koparek może być wykorzystywany na różnych powierzchniach. Jak nie trudno się domyślić ich cechą charakterystyczną jest zbierak, który w tym przypadku wleczony jest na linie i pod własnym ciężarem oraz za sprawą działania liny odspaja grunt od calizny.

Koparki wieloczerpakowe

Koparki te stosuje się do prac wydobywczych. Mają zastosowanie na przykład podczas wybywania żwiru czy piasku z dna rzeki. W żadnym stopniu nie przypominają one klasycznych koparek.

koparka-wieloczerpakowa