Wynajem młota wyburzeniowego Lębork

Nie jest tajemnicą, że koparki i inny tym podobny sprzęt sprawdza się przede wszystkim we wszelkiego rodzaju robotach ziemnych. Skoro tak warto się tym robotom przyjrzeć nieco bliżej. Jak w związku z tym dzielimy takie roboty ziemne?

Podział ze względu na kształt

Biorąc pod uwagę kształt robót ziemnych, wyróżniamy tu te liniowe, przestrzenne oraz powierzchniowe. Do pierwszych z nich zaliczamy na przykład drogi, do drugich wykopy pod budynek, a trzecich place na lotniska czy boiska.

Podział ze względu na trwałość

W tym przypadku dzielimy je na roboty czasowe oraz stałe. Roboty czasowe polegają na ich zasypaniu, kiedy powstałe wykopy nie są już nam potrzebne. Kiedy decydujemy się na roboty ziemne stałe, o ich zasypaniu nie ma mowy. Służą bowiem zmianie ukształtowania terenu, jak to jest przy wykopach na wszelkiego rodzaju konstrukcje.

wykopy
Podział ze względu na kształt i wymiary

Trzeci podział dotyczy wykopów, biorąc pod uwagę tu ich kształt oraz wymiary. Pierwsze z nich to roboty szeroko-przestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości. Kolejne są robotami wąsko-przestrzennymi o szerokości dna do 1,5 m i nieograniczonej długości oraz jamistymi. W przypadku tych ostatnich mają one szerokość i długość dna do 1,5 m lub średnicę do 1,5 m.

Jak w związku z tym widzimy, roboty ziemne możemy podzielić pod wieloma kątami. Niezależnie od ich rodzaju nie da się mimo wszystko ukryć, że najważniejszy jest tutaj stosowany w takich robotach sprzęt.