Lębork koparki niezbędne do budownictwa

W jednym ze wcześniejszych wpisów omawiany był temat budownictwa. Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak bardzo szeroki zakres ma ta gałąź przemysłu. Nowością nie jest, że potrzebny do tego jest specjalistyczny sprzęt. W tym na przykład koparki i właśnie o tym dzisiaj napiszę.

Ogólnie koparki służą do oddzielania urobku od gruntu i przenoszenia go na środki transportu albo na składowisko. Moga być wykorzystywane jako urządzenia przeładunkowe, w czym świetnie się sprawdzają. Jak widać, są wykorzystywane w budownictwie, transporcie, ale również w pracach górniczych, gdzie są czasami niezbędne.

Dla zwykłego człowieka koparka to koparka, jednak dla osoby, która bardzo dobrze zna się na sprzęcie, jest wiele rodzaj, a zastosowanie mają przeróżne. Po pierwsze można je podzielić ze względu na charakter pracy, którą wykonuje. Są koparki, które pracują w cyklu przerywanym. To znaczy, że są to koparki jednonaczyniowe – posiadają jedno naczynie. Więc w pomiędzy danymi etapami pracy występują etapy pomocnicze. Do nich na przykład można zaliczyć czynienia z urobkiem, opróżnianie ich i dopiero powrót do pracy. Ale można wyróżnić również koparki pracujące w cyklu ciągłym. Wszystkie etapy pracy są wykonywane jeden po drugim bez żadnych przerw. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu urządzenia w wiele naczyń urabiających, które są połączone zamkniętym łańcuchem albo też mogą być ustawione na kole czerpakowym. Są to koparki wielonaczyniowe.

Tego typu sprzęt można podzielić również ze względu na budowę. Tutaj wyróżniamy cztery rodzaje koparki: podsiębierna, przedsiębierna, chwytakowa, zbierakowa. Nie ciężko się domyślić, że główne różnice pomiędzy tymi modelami opierają się głównie na łyżce. Chwytak nie posiada normalnej łyżki. Ma cztery zaokrąglone bolce (po dwa po jednej stronie), które odpowiednio na siebie nachodzą, dzięki czemu możliwe jest chwytanie dużej ilości przedmiotów naraz. Natomiast chwytak może być również elektromagnetyczny. Wtedy zamiast tych bolców jest płaski magnez, do którego przyczepiają się elementy metalowe.

Niestety mi nie było dane oglądać tylu rodzaj koparek w trakcie pracy. Najbardziej popularna jest najprostszy i to zazwyczaj jego możemy zobaczyć na terenie budowy, dlatego też nie ma co się dziwić, że dla nas koparka kojarzy się tylko i wyłączni z łyżką i przenoszeniem ziemi.

Koparka Lębork Koparka (więcej…)