e wszelkiego rodzaju robotami ziemnymi spotykamy się dziś na okrągło. Ich celem jest bowiem posadowienie budynku, zmiana ukształtowania powierzchni terenu lub wzniesienie innej budowli naziemnej i nadziemnej bądź budowli ziemnej i podziemnej.

Jako że same roboty skupiają się na odspojeniu od calizny, wydobyciu odspojonego urobku, jego transporcie oraz układaniu i zagęszczaniu masy ziemnej nic dziwnego, że wykorzystujemy do tego bardzo zróżnicowany sprzęt. Jak w związku z tym możemy obrabiać grunt podczas robót ziemnych?

Obróbka ręczna

Roboty ziemne ręcznie wykonujemy bardzo rzadko. Jeśli już to taki typ prac stosuje się na gruntach mało spoistych i rozluźnionych przy pracach o niewielkim zakresie.

Obróbka mechaniczna

Znacznie częściej takie roboty ziemne przeprowadza się z użyciem ciężkiego sprzętu. W tym przypadku wystarczy wymienić takie maszyny jak koparki, spycharki czy zgarniarki wykorzystywane przy robotach o szerokim zakresie.

Dodajmy poza tym, że grunty urabiać możemy też przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych, kiedy mamy do czynienia z gruntami litymi lub skalistymi.